späť na hlavnú stránku
NEMECKÝ JAZYK
DSD I – Deutsches Sprachdiplom I
Skúšku z nemeckého jazyka DSD I (A2/B1) sa rozhodlo tento školský rok absolvovať trinásť našich šikovných študentov. Príprava prebiehala v rámci poobedňajšieho krúžku, ktorý vedie Mgr. Anežka Luleiová.
13.marca sa konala písomná časť – čítanie a počúvanie s porozumením, sloh. Na výsledky z tejto časti musia študenti počkať do júna, pretože oprava prebieha v Nemecku. Ústnu časť skúšky absolvovali študenti 27.marca a každý zvládol odpoveď na úrovni B1. Všetkým kandidátom gratulujeme a držíme palce v písomnej časti.


ARCHÍV