späť na hlavnú stránku
NEMECKÝ JAZYK
Medzinárodný projekt Schulbrücke Europa 2017

V dňoch 9.3. – 17.3. 2017 sa konal v nemeckom meste Heidelberg medzinárodný projekt Schulbrücke Europa 2017, ktorého sa zúčastnil výber siedmich žiakov našej školy:
• Pavol Panisz, I. AJ
• Peter Šmehyl, III.AJ
• Kristián Balala, VII. SPA
• Alžbeta Tančinová, VII. SPA
• Barbora Pániková, IV. AJ
• Sofia Šuchterová, VI. SXA
• Eva Kupčová, VI. SXA

pod vedením PaedDr. Dariny Arpášovej.
Ďalšími účastníkmi projektu boli študenti z Holandska, Nemecka, Maďarska a Poľska.
Tento projekt sa koná každý rok v inom nemeckom meste a je organizovaný Európskou mládežníckou vzdelávacou organizáciou Weimar, podporovaný a financovaný Nemeckou národnou nadáciou a Nadáciou Roberta Boscha. Jeho hlavnou myšlienkou je „stavať mosty priateľstva“ medzi mladými ľuďmi v Európe.
Ústredná téma projektu znela: „Myslíme na budúcnosť Európy“. Študenti pracovali v zmiešaných medzinárodných skupinách, diskutovali o problémoch Európy i vlastných krajín.
Naši študenti predstavili svoju školu, mesto i vlasť. V medzinárodnom bufete ochutnali špeciality všetkých zúčastnených krajín a predstavili slovenské tradičné jedlá: ovčí syr, korbáčiky, parenica, medovníky, domáce klobásky. Úspech mali slovenské horalky, chrumky, vinea a kofola.
Počas pobytu sa študenti bližšie spoznali s ostatnými žiakmi, získali nové poznatky a cenné skúsenosti, zlepšili sa v nemčine a spoznali iné kultúry.

ARCHÍV