späť na hlavnú stránku
NEMECKÝ JAZYK
Odovzdávanie certifikátov DSD I
V minulom školskom roku sa zúčastnilo nemeckej jazykovej skúšky Sprachdiplom na úrovni A2/B1 päť študentov gymnázia, ktorí sa pripravovali pod vedením Mgr. Viery Civáňovej. Všetci žiaci zvládli tak písomnú ako aj ústnu časť na úrovni B1. Výsledky sme dostali až v októbri 2017, a tak sme dňa 27.10.2017 odovzdali certifikáty žiakom:
• Villamová Viktória, IV.BJ
• Nagyová Sevim, V.BJ
• Gajdošík Viktor, IV.AJ
• Dudaško Marian Mirko, IV.AJ
• Tkáčová Janka, V.AJ

Certifikáty odovzdala a k úspešnému zvládnutiu tejto medzinárodne uznávanej skúšky z NEJ zagratulovala žiakom aj pani riaditeľka RNDr. Zuzana Hurtová.
ARCHÍV