späť na hlavnú stránku
NEMECKÝ JAZYK
Olympiáda v nemeckom jazyku
Školské kolo - šk. rok 2017 – 18
Vyhodnotenie

Dňa 22. 11. 2017 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku, ktorého sa zúčastnilo
25 žiakov. Prví dvaja postupujú do okresného kola.
Víťazi školského kola
Kat. 2A
1. Pavol Pánisz II. AJ
2. Tereza Poláčková SXA
3. Marietta Miklová KNA

Kat. 2B
1. Peter Šmehyl IV. AJ
2. Soňa Jesenáková IV. BJ
3. Peter Tomanka OKA

Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa šťastia v okresnom kole v januári 2018.

ARCHÍV