späť na hlavnú stránku
NEMECKÝ JAZYK
Fašiangy v Nemecku a na Slovensku
Fasching in Deutschland und in der Slowakei


Dňa 28. februára 2018 sa uskutočnil na našom gymnáziu projekt Fašiangy – Fasching v Nemecku a na Slovensku pod vedením Mgr. Alexandry Podobovej a PaedDr. Janky Stankovej. Do projektu boli zapojení žiaci 8-ročného gymnázia – triedy I.PA a II.SA , ktorí súťažili o najkrajšiu fašiangovú masku. 1.miesto získali dvaja žiaci – Patrik Matušík z I.PA a Janka Madová z II.SA. Po vyhodnotení súťaže vytvorili všetky masky fašiangový sprievod, ktorý po triedach roznášal dobrú náladu, fašiangové vinše a sladkosti. Študenti triedy III.C sa postarali pod vedením pani profesorky Podobovej o zaujímavú prezentáciu nemeckých a slovenských Fašiangov a rozhlasovú reláciu o fašiangových zvykoch a tradíciách v Nemecku a na Slovensku. Na záver si pripravili karnevalový stánok s chutnými fašiangovými dobrotami, ktoré mali študenti možnosť ochutnať .
ARCHÍV