späť na hlavnú stránku
NEMECKÝ JAZYK
Medzinárodný projekt SchulBrücke Europa 2018
Prezentácia:STIAHNUŤ

Projekt SchulBrücke Europa sa v školskom roku 2017/18 konal v nemeckom meste Greifswald v spolkovej krajine Mecklenburg-Vorpommern v dňoch 15.-23. marca.
Projekt je financovaný Nemeckou národnou nadáciou (Deutsche Nationalstiftung) a Nadáciou Roberta Boscha (Robert Bosch Stiftung). Jeho hlavnou myšlienkou je „stavať mosty priateľstva“ medzi mladými ľuďmi v Európe.
Ústredná téma tohtoročného projektu znela: „Transformácia Európy – Odkiaľ? Kam?“

Projektu sa zúčastnili študenti stredných škôl z Nemecka, Maďarska, Talianska, Poľska a Slovenska. Našu školu reprezentovalo 8 študentov pod vedením Mgr. A. Luleiovej:
• Eva Katreňáková, IV.Aj
• Alexandra Dekanová, IV.AJ
• Miriam Gamanová, IV.AJ
• Jessica Gallová, IV.AJ
• Marián Mirko Dudaško, IV.AJ
• Soňa Jesenáková, IV.BJ
• Viktória Villámová, IV.BJ
• Patrícia Takáčová, SPA

Projekt organizuje každoročne Európska organizácia pre vzdelávanie mládeže so sídlom
vo Weimare. Podujatím nás sprevádzali a organizačne zabezpečovali Dr. Frithjof Reinhardt a Thomas von der Gönna. Počas deviatich dní pracovali študenti v zmiešaných medzinárodných skupinách, diskutovali o európskych dejinách, hodnotách, ľudských právach, o politike, ekológii a ekonómii.
Súčasťou projektu je vzájomné poznávanie európskych kultúr. Študenti mali za úlohu predstaviť svoju rodnú krajinu, mesto, z ktorého pochádzajú a svoju školu. V medzinárodnom bufete pripravili študenti špeciality a tradičné pokrmy zo svojej vlasti. Už tradične mali úspech slovenské horalky, chrumky a vinea.
V rámci projektu sa študenti zúčastnili aj exkurzie do mesta Stralsund na pobreží Baltského mora, kde absolvovali prehliadku starého mesta so sprievodcom. Študenti mali možnosť v tomto meste navštíviť aj morské múzeum a oceánium.
Na záver projektu predstavili študenti svoje vízie do budúcnosti - ako by mala vyzerať Európa, čo by chceli zmeniť, vylepšiť a zachovať pre budúce generácie.
Projekt SchulBrücke dáva študentom možnosť nielen zlepšiť svoje jazykové zručnosti, ale aj spoznávať iné kultúry, nadväzovať nové priateľstvá a získať cenné poznatky a skúsenosti.
ARCHÍV