späť na hlavnú stránku
NEMECKÝ JAZYK
Gemeinsam für Europa - Spoločne za Európu

Organizátori medzinárodného projektu SchulBrücke Europa, do ktorého je naša škola zapojená, pripravili tento rok zaujímavé stretnutie pre mládež zacielené na blížiace sa voľby do Európskeho parlamentu. V dňoch od 12. do 16. apríla sa tri naše študentky spolu s dvoma študentmi z gymnázia z Michaloviec zúčastnili tohto medzinárodného mládežníckeho projektu vo Weimare, spolková krajina Durínsko. V tomto meste s bohatou históriu (okrem iných významných osobností nemeckej kultúry tu pôsobili spisovatelia J. W. Goethe a F. Schiller) sa stretli s mladými ľuďmi z Nemecka, Bulharska, Talianska (južné Tirolsko) a Česka. Tu spoločne diskutovali, pracovali vo workshopoch a vypočuli si zaujímavé prednášky o tom, ako sa vyvíjala demokracia, o histórii EU a o inštitúciách EU. V spoločných workshopoch pripravovali vlastné projekty, ktoré v máji zorganizujú na svojich školách alebo vo svojich mestách, aby vzbudili záujem mladých ľudí o blížiace sa európske voľby.
Hlavnou témou projektu „Gemeinsam für Europa“ – Spoločne za Európu je upevňovanie európskeho povedomia mladých ľudí, najmä prvovoličov do Európskeho parlamentu. Cieľom podujatia vo Weimare bolo vzdelávanie a zaškolenie študentov, aby mohli ďalej na svojich školách a vo svojich mestách usporiadať informatívne stretnutia a podujatia, na ktorých by informovali svojich rovesníkov o dôležitosti Európy a európskych volieb.
V rámci projektových dní mali účastníci možnosť spoznať mesto Weimar a jeho históriu, navštíviť múzeá a zaujímavé miesta, spoznávať kultúru aj iných európskych krajín v rámci interakcie s ostatnými účastníkmi a samozrejme vyskúšať si aj svoje komunikačné zručnosti v nemeckom jazyku.ARCHÍV