späť na hlavnú stránku
NEMECKÝ JAZYK
Medzinárodný projekt SchulBrücke Europa 2019

Prezentácia:STIAHNUŤ

Projekt SchulBrücke Europa sa v školskom roku 2018/19 konal v nemeckom meste Heidelberg v spolkovej krajine Baden-Württemberg v dňoch 7.-15. marca.
Projekt je financovaný Nemeckou národnou nadáciou (Deutsche Nationalstiftung) a Nadáciou Roberta Boscha (Robert Bosch Stiftung). Jeho hlavnou myšlienkou je „stavať mosty priateľstva“ medzi mladými ľuďmi v Európe.
Ústredná téma tohtoročného projektu znela: „Transformácia Európy – Odkiaľ? Kam?“

Projektu sa zúčastnili študenti stredných škôl z Nemecka, Maďarska, Talianska, Poľska a Slovenska. Našu školu reprezentovalo 8 študentov pod vedením Mgr. A. Luleiovej:
• Martina Halmová, IV.Aj
• Matej Koiš, IV.AJ
• Viliam Vojtek, IV.AJ
• Tereza Poláčková, SPA
• Nina Repaská, SPA
• Emma Szaboóvá, SPA
• Martina Ostrčilová, SPA
• Adriana Augustínová , SPA


Projekt organizuje každoročne Európska organizácia pre vzdelávanie mládeže so sídlom vo Weimare. Podujatím nás sprevádzali a organizačne zabezpečovali Dr. Frithjof Reinhardt a Steve Eichler. Počas deviatich dní pracovali študenti v zmiešaných medzinárodných skupinách, diskutovali o európskych dejinách, hodnotách, ľudských právach, o politike, ekológii a ekonómii. Súčasťou projektu je vzájomné poznávanie európskych kultúr. Študenti mali za úlohu predstaviť svoju rodnú krajinu, mesto, z ktorého pochádzajú a svoju školu. V medzinárodnom bufete pripravili študenti špeciality a tradičné pokrmy zo svojej vlasti. Už tradične mali úspech slovenské medovníky, skalický trdelník, horalky, chrumky a vinea. V rámci projektu mali študenti možnosť spoznať aj samotné mesto Heidelberg, v ktorom sa nachádza jedna z najstarších univerzít v Nemecku. Počas prehliadky mesta navštívili žiaci zámok „Heidelberger Schloss“, univerzitnú knižnicu a pamätné miesta na ceste filozofov – „Philosophenweg“. Na záver projektu predstavili študenti svoje vízie do budúcnosti - ako by mala vyzerať Európa, čo by chceli zmeniť, vylepšiť a zachovať pre budúce generácie.
Projekt SchulBrücke dáva študentom možnosť nielen zlepšiť svoje jazykové zručnosti, ale aj spoznávať iné kultúry, nadväzovať nové priateľstvá a získať cenné poznatky a skúsenosti.

ARCHÍV