späť na hlavnú stránku
NEMECKÝ JAZYK
Nemecká jazyková skúška Sprachdiplom – DSD I

Dňa 14.03.2019 absolvovali 17 žiaci nášho gymnázia písomnú časť nemeckej jazykovej skúšky na úrovni B1. Skúška pozostávala z troch častí – počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a náročná písomná časť na tému „Móda, oblečenie“.
Ústnu časť absolvovali v dňoch 1. a 2.IV.2019, 15 žiakov na úrovni B1 a dvaja na úrovni A2.
Na celkové výsledky a prebratie diplomov si však budú musieť ešte trocha počkať, keďže sa práce opravujú priamo v Nemecku, ich hodnotenie očakávame v mesiacoch máj - jún.
Študentom držíme palce!
ARCHÍV