späť na hlavnú stránku
NEMECKÝ JAZYK
Prednes poézie a prózy – Jazykový kvet
Študentka 1.AJ Paula Barthová sa zúčastnila prednesu poézie a prózy Jazykový kvet. V krajskom kole sa dňa 12.4.2019 umiestnila na 1.mieste a postúpila do celoslovenského kola. Tu získala dňa 14.6.2019 krásne 3.miesto. Študentku pripravovala Z.Barthová.
Paulínka, srdečne gratulujeme!ARCHÍV