späť na hlavnú stránku
NEMECKÝ JAZYK
Nemecká jazyková skúška DSD I 2019
V školskom roku 2018/2019 sa nemeckej jazykovej skúšky Sprachdiplom (DSD I – úroveň A2/B1) zúčastnilo 17 študentov, ktorí sa pripravovali pod vedením Mgr. Anežky Luleiovej:

Dňa 12.3.2019 absolvovali žiaci písomnú časť (čítanie a počúvanie s porozumením, písomná práca), ústna časť skúšky sa konala 1. a 2.apríla. Väčšina žiakov zvládla skúšku na úrovni B1 a dňa 4.10. si prevzali diplom. Gratulujeme!

ARCHÍV