späť na hlavnú stránku
NEMECKÝ JAZYK
Školské kolo ONJ

Dňa 20. 11. 2019 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku.
Víťazi školského kola:
2A kategória:
1. Hannah Gilan – II.AJ
2. Jessica Krčmárová – III.B
3. Veronika Rybárová – II.C

2B kategória:
1. Pavol Pánisz – IV.AJ
2. Pavol Hamar – VII.SPA
3. Vivien Hegedüsová – III.AJ

2C kategória:
1. Laura Benčíková – II.AJ
2. Adriana Valková – IV.A

Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa šťastia v okresnom kole v januári 2020.

ARCHÍV