späť na hlavnú stránku
NEMECKÝ JAZYK
Okresné kolo olympiády z nemeckého jazyka

Dňa 18.1. 2024 sa na Gymnáziu Golianova 68 v Nitre konalo Okresné kolo olympiády z nemeckého jazyka v kategórii 2A,2B, 2D a na ZŠ Benkova v Nitre konalo v kategórii 1B. Leni Benčíková z I.C sa umiestnila na 1.mieste v kategórii 2A, Karolína Bitterová z I.AJ na 2. mieste, Daniela Račková z IV.KA v kategórii 1B na 1.mieste, Adam Kožík z VIII.OKA z v kategórii 2B na 1.mieste a Anna Čavčíková z VIII.OKA v kategórii 2B na 4.mieste.
Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa ich úspechu! Zúčastneným ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a prajeme veľa ďalších úspechov.
Žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. a 2.mieste nás budú reprezentovať na KK ONJ dňa 15.2.2024.
Držíme im palce!

Predseda OK ONJ PaedDr. Ingrida JakubičkováARCHÍV