späť na hlavnú stránku
NEMECKÝ JAZYK
KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY Z NEMECKÉHO JAZYKA

Krajské kolo 34.ročníka Olympiády z nemeckého jazyka roku 2023/2024 sa uskutočnilo na našom Golianku 15.2.2024. Súťaže sa zúčastnilo 72 talentovaných žiakov z Nitrianskeho kraja, ktorí súťažili až v 7 kategóriách: 1A,1B,1C,2A,2B,2C a 2D, 15 členov odbornej hodnotiacej komisie a predsedníčka KK ONJ.
Súťaž pozostávala z 2 častí: písomnej i ústnej. V písomnej časti ukázali súťažiaci jazykové znalosti a zručnosti v čítaní s porozumením, v počúvaní s porozumením a v gramatickom teste. Tí najlepší postúpili do ústnej časti, v ktorej nám ukázali svoje jazykové zručnosti pri opise obrázkov a voľnom rozhovore.
Našu školu rezprezentovali v KK ONJ:
Adam Kožík z VIII.OKA, ktorý sa umiestnil na 2.mieste v kategórii 2B
Karolína Bitterová z I.AJ, ktorá sa umiestnila na 3.mieste v kategórii 2A
Daniela Račková z IV.KA, ktorá sa umiestnila na 3.mieste v kategórii 1B
Ďakujeme študentom za reprezentáciu nášho gymnázia a veľmi sa tešíme z ich úspechu!
Nezabúdajme na krásny výrok Franka Smitha: „Jeden jazyk vás nasmeruje na vašu životnú cestu. Dva jazyky vám na tejto ceste otvoria všetky dvere.“


ARCHÍV