späť na hlavnú stránku
NEMECKÝ JAZYK
Projektové vyučovanie je neoddeliteľnou súčasťou vyučovacieho procesu na hodinách nemeckého jazyka. Je to jedna z ciest, ako študentov motivovať a priblížiť preberané témy k ich záujmom. Na hodine NEJ dostali študenti spracovať atraktívnu tému. Zaujímavý obsah sme spojili s modernou inovatívnou formou, vytvorili sme študentom priestor pre kreativitu a fantáziu, otvorili im priestor pre individualitu.
Na tomto projekte pracovali žiaci individuálne, vo dvojiciach, skupinovo počas prezenčného i dištančného vyučovania. Na prípravu mali týždeň času. Špecifikom tohto projektu bola nielen gramatika, vhodná slovná zásoba, ale i forma prezentovania, zrozumiteľná a jasná vo forme moderátora, ktorý v úvode oslovil publikum a predstavil svoj projekt skupine. Prezentovanie projektu je aktívny dialóg s „publikom“ s cieľom informovať, prezentovať a zaujať. Teším sa, že máme tak šikovných a kreatívnych študentov z III.TA. Ďakujeme i za svieže občerstvenie, ktoré si pre nás pripravila K.Gažová.

ARCHÍV