späť na hlavnú stránku
NEMECKÝ JAZYK
Dňa 19. marca 2021 sa uskutočnil na našom gymnáziu projekt Fašiangy v nemecky hovoriacich krajinách pod vedením PaedDr. I. Jakubičkovej netradičnou online formou. Do projektu boli zapojení žiaci II.SA. Predstavili svoje kreatívne masky a zároveň súťažili o najkrajšiu i najvtipnejšiu fašiangovú masku. Najkrajšie masky boli ocenené diplomami. Premiestnili sme sa online formou do nemecky hovoriacich krajín a dozvedeli sa mnoho o fašiangových zvykoch v Nemecku i na Slovensku. Študenti prežili netradičné dopoludnie plné zábavy a dobrej nálady. Tešíme sa opäť o rok!

ARCHÍV