späť na hlavnú stránku
NEMECKÝ JAZYK
Nemecká jazyková skúška DSD I 2021

V dňoch 29. a 30. marca sa na našej škole konala ústna časť jazykovej skúšky DSD I (Deutsches Sprachdiplom I). 17 študentov z tried 3.AJ, 3.C, SXA a SPA predviedlo veľmi zaujímavé prezentácie o svojich záujmoch a záľubách i cestovateľských zážitkoch. Prezenčné skúšanie zvládli aj s respirátorom a všetci dosiahli úroveň B1.
Študenti sa pripravovali na skúšku v rámci krúžku pod vedením Mgr. Anežky Luleiovej, ktorý prebiehal online. S prípravou študentom pomáhala aj naša dobrovoľníčka z Nemecka, Selma Ariadne Konrad. Vďaka nej mali študenti možnosť trénovať konverzáciu.

Písomná časť skúšky sa konala 10.3.2021 (čítanie a počúvanie s porozumením, slohová práca). Na výsledky tejto časti skúšky ešte čakáme, nakoľko oprava prebieha v Nemecku.



ARCHÍV