späť na hlavnú stránku
NEMECKÝ JAZYK
Projekt SchulBrücke Europa
V dňoch 10.-17.9. sa po ročnej prestávke opäť konal medzinárodný projekt SchulBrücke Europa aj za účasti našich žiakov. Osem študentiek z tried 4.Aj, 5.Aj a SPA vycestovalo do nemeckého mesta Greifswald, kde sa stretli s ďalšími účastníkmi projektu z Nemecka, Holandska a Poľska. V prvých dňoch žiaci z jednotlivých krajín predstavili svoju krajinu a mesto prostredníctvom alternatívnych projektov. Naši žiaci predstavili nitrianske alternatívne kultúrne centrum HidePark a dva ekologické potravinárske projekty, ktoré sú zamerané na výrobu zdravých biopotravín - Farm Foods a Chilli Slovakia Manufaktúra. Počas medzinárodného bufetu sa ochutnávali nielen tradičné chuťovky a sladkosti z jednotlivých krajín, ale aj ekologické potraviny a pokrmy s dôrazom na lokálny pôvod. Počas ôsmych projektových dní pracovali žiaci v zmiešaných medzinárodných skupinách a rozoberali otázky sociálne, ekologické, ekonomické, otázky rovnoprávnosti, spoločnej budúcnosti v Európskej únii a taktiež otázku, čo znamená dobrý život. Výsledky spoločnej diskusie, návrhy a možné riešenia problémov odprezentovali pred všetkými účastníkmi.
Cieľom projektu je podnecovať mládež k diskusii a premýšľaniu o otázkach spoločného nažívania v Európskej únii a nasmerovať pozornosť na trvalo udržateľný spôsob života.

ARCHÍV