späť na hlavnú stránku
NEMECKÝ JAZYK
EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

Ovládanie jazyka pomáha otvárať bránu k inej kultúre a spoločnosti. 24.septembra sme si i my na Golianku pripomenuli potrebu učenia sa jazykov rôznymi aktivitami pripravenými vo všetkých troch jazykoch, ktoré sa na našej škole vyučujú – v anglickom, nemeckom i ruskom. Hodiny nemeckého jazyka boli spestrené kreatívnymi činnosťami, hrami so slovíčkami, jazykovými kvízmi, študenti hľadali unikátne a najdlhšie slová, vypočuli si piesne, jazyky rôznych krajín z audionahrávok , zistili, akými jazykmi hovoria známe osobnosti a zahrali pexeso. Starší žiaci mali možnosť otestovať si svoje vedomosti v rôznych kvízoch s európskou a jazykovou tematikou. Zamýšľali sa nad otázkami „Warum?“- prečo je dobré učiť sa cudzie jazyky a „Wie?“- akými rôznymi spôsobmi si dokážeme jazyky osvojiť. Zapájame sa aj do súťaže Návrh loga na tričko, ktorá trvá do decembra 2021. Tešíme sa, že máme talentovaných študentov na jazyky. Veď nie nadarmo sa hovorí: “Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“

ARCHÍV