späť na hlavnú stránku
NEMECKÝ JAZYK
Jedlo je nielen téma, o ktorej naši študenti III.TA dokážu veľa rozprávať na hodinách NEJ, ale vedia aj odprezentovať svoje kulinárske schopnosti. Veľmi sa tešíme z ich nadobudnutých vedomostí a zručností. Láska k NEJ im ide cez žalúdok.

PaedDr. I. JakubičkováARCHÍV