späť na hlavnú stránku
NEMECKÝ JAZYK
Odovzdávali sme ocenenia Juvenes Translatores

Tento školský rok 2021/2022 je pre našu školu skutočne výnimočný, pretože v medzinárodnej prekladateľskej súťaži Juvenes Translatores zvíťazil na úrovni Slovenska náš žiak Jakub Remeň (II.AJ), ktorý si svojím prekladom z anglického jazyka získal odbornú porotu. Ocenenie si prevezme priamo v Bruseli na slávnostnom odovzdávaní cien pre najlepších prekladateľov všetkých krajín Európskej únie.
Odborná porota sa v tomto ročníku rozhodla udeliť čestné uznanie aj našim dvom žiačkam: Lucii Novotnej (IV.AJ) a Natálii Labovskej (VI.SXA) za ich preklady z nemeckého jazyka. Ako sme sa dozvedeli, ich preklady urobili veľký dojem na hodnotiteľov, ktorí ocenili najmä ich plynulosť a pútavosť.
Hodnotenie Luciinho prekladu odbornou porotou: Nemecký text je preložený do plynulej slovenčiny, ktorá sa číta ľahko a prirodzene. Jazyk zahŕňa pekné tvorivé riešenia a výrazy. Celkovo je to veľmi pekný preklad. Odporúčame venovať sa nemčine aj naďalej a rozvíjať svoj prekladateľský talent.
Hodnotenie Natáliinho prekladu odbornou porotou: Veľmi dobrý preklad! Plynulý jazyk, ktorý aj napriek pár doslovne preloženým výrazom pôsobí prirodzene a ľahko sa číta. Tvoja úroveň porozumenia nemeckému textu je výborná a bola by škoda svoj prekladateľský talent ďalej nerozvíjať.
Natália a Lucia si prevzali ceny z rúk našej pani riaditeľky, ktorá im zablahoželala k tomuto úspechu a popriala veľa šťastia.

Ďakujeme všetkým študentom za účasť v súťaži a vzornú reprezentáciu našej školy.ARCHÍV