späť na hlavnú stránku
NEMECKÝ JAZYK
Dňa 4.apríla 2022 absolvovalo 14 našich žiakov z tried 3.AJ, 4.AJ, 3.C, SXA a SPA ústnu časť nemeckej jazykovej skúšky – Deutsches Sprachdiplom I. Všetci žiaci si pripravili veľmi zaujímavé prezentácie a zvládli skúšku na úrovni B1. Písomná časť skúšky sa konala v marci. Oprava a hodnotenie prebieha v Nemecku a jej výsledky očakávame v júni.

ARCHÍV