späť na hlavnú stránku
NEMECKÝ JAZYK
Projekt SchulBrücke na našej škole

V rámci medzinárodného projektu SchulBrücke sme zorganizovali v stredu 22.júna malý školský projekt s názvom „SchulBrücke na našej škole“. Projekt pripravovali žiaci z tried III.Aj (V. Klobučníková, B. Püšpökyová, P. Polonský), IV.Aj (P. Barthová), SXA (A. Čavčíková) a SPA (D. Kis, V. Urbanová, L. Porubská, S. Palumbínyová) pod vedením Anežky Luleiovej. Žiakom SXA sme predstavili samotný projekt, jeho ciele, organizáciu a tiež zážitky z posledného projektu, na ktorom sa naši žiaci zúčastnili v septembri v nemeckom meste Greifswald.
Jednou z tém na tomto projekte je ekológia, preto sme si pripravili krátku prednášku o uhlíkovej stope, aj zopár praktických úloh na zvýšenie povedomia o tom, ako ju znižovať. Žiaci si vyskúšali triedenie odpadu, výpočet vlastnej uhlíkovej stopy pomocou online kalkulačiek, výmenný trh "swap" a ochutnávku muffinov s nízkou uhlíkovou stopou.

ARCHÍV