späť na hlavnú stránku
NEMECKÝ JAZYK
Workshop „„Landeskunde und Jugendliteratur DACH“

Naši talentovaní a jazykovo zdatní študenti sa 8.11.2022 zapojili do Týždňa vedy a techniky a zúčastnili sa s pani prof. Jakubičkovou interaktívneho workshopu „Landeskunde und Jugendliteratur DACH“ pre mládež – žiakov gymnázií v NR a BA na Filozofickej fakulte UKF v Nitre. Každoročne ho organizuje MŠVVaŠ v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Naším cieľom je zlepšiť vnímanie vedy a techniky u našich študentov, motivovať ich k učeniu sa nemeckého jazyka a vzbudiť záujem aj o štúdium na vysokých školách a to sa dnes podarilo. Veľmi sa tešíme, pretože naši Goliankári predviedli bravúrne vedomosti a zároveň ich talent ocenili i pedagógovia vyučujúci na Katedre germanistiky na UKF.

Veda, technika a spoločenské vedy sú kľúčové nielen pre spoločenské napredovanie, ale napomáhajú aj pri riešení celosvetových problémov a výziev, ktorým čelíme i dnes. Viac ako inokedy, zvlášť po 2 náročných pandemických rokoch, si uvedomujeme, že veda je užitočná, prospešná, veda vzdeláva a rozširuje naše obzory, prispieva k pochopeniu nášho okolitého, mnohokrát zložitého sveta, ale zároveň je aj obohacujúca, zábavná a dobrodružná. A preto sa tešíme, že sa naši študenti počas tohto týždňa nielen veľa dozvedeli, ale aj veľa zažili a zabavili sa pri tom, presne tak, ako to vyjadruje aj motto „Zážitkami k vede a vedomosťami k zážitkom“.

ARCHÍV