späť na hlavnú stránku
NEMECKÝ JAZYK
Zážitkové vyučovanie nemeckého jazyka v II.SA
Zážitkové vyučovanie je jedna z najúčinnejších foriem učenia sa. Podporuje rozvoj osobnosti, kreativity, tímovej práci a sebapoznania. Príjemná atmosféra a vzdelávacie interaktívne aktivity sa žiakom veľmi páčili. Študenti si zdokonalili slovnú zásobu a dozvedeli sa rôzne zaujímavosti o typicky nemeckých a rakúskych jedlách . Vyučovaciu hodinu pripravil Mgr. V. Klimo.
Ďakujeme
ARCHÍV