späť na hlavnú stránku
NEMECKÝ JAZYK
KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY Z NEMECKÉHO JAZYKA.

Krajské kolo 33.ročníka Olympiády z nemeckého jazyka roku 2022/2023 sa uskutočnilo na našom Golianku 15.2.2023. Súťaže sa zúčastnilo 65 talentovaných žiakov z Nitrianskeho kraja, ktorí súťažili až v 7 kategóriách: 1A,1B,1C,2A,2B,2C a 2D a 15 členov odbornej hodnotiacej komisie.
Pani riaditeľka Gymnázia na Golianovej ulici 68 v Nitre, RNDr. Zuzana Hurtová, srdečne privítala členov odborných hodnotiacich komisií, súťažiacich, sprevádzajúcich pedagógov i zákonných zástupcov v školskej jedálni a prihovorila sa im na úvod. Predstavila i predsedníčku krajskej odbornej komisie Olympiády v nemeckom jazyku, ktorá oboznámila súťažiacich i členov odborných hodnotiacich komisií s organizačnými pokynmi súťaže.
Súťaž pozostávala z 2 častí: písomnej i ústnej. V písomnej časti ukázali súťažiaci jazykové znalosti a zručnosti v čítaní s porozumením, v počúvaní s porozumením a v gramatickom teste. Tí najlepší postúpili do ústnej časti, v ktorej nám ukázali svoje jazykové zručnosti pri opise obrázkov a voľnom rozhovore.

Našu školu rezprezentovali v KK ONJ:
Hannah Gilan z V.AJ, ktorá sa umiestnila na krásnom 2.mieste v kategórii 2C
Daniela Račková z III.TA, ktorá sa umiestnila na 5.mieste v kategórii 1B

Ďakujeme študentkám za reprezentáciu nášho gymnázia a veľmi sa tešíme z ich úspechu!

Nezabúdajme na krásny výrok Franka Smitha: „Jeden jazyk vás nasmeruje na vašu životnú cestu. Dva jazyky vám na tejto ceste otvoria všetky dvere.“ARCHÍV