späť na hlavnú stránku
NEMECKÝ JAZYK
Medzinárodný projekt SchulBrücke Europa

Už druhýkrát v tomto školskom roku sa 8 žiakov nášho gymnázia mohlo zúčastniť jedinečného medzinárodného projektu SchulBrücke Europa. Spolu 40 žiakov z Nemecka, Poľska, Rumunska a Slovenska sa stretlo v nemeckom meste Naumburg v spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko. Počas projektového týždňa od 16. do 24.marca sa táto skupina mladých ľudí spoločne učila a diskutovala o svojich krajinách, o Európe, o rôznych otázkach z oblasti ekológie, ekonómie, vzdelávania, rodovej rovnosti, ale aj o sociálnych otázkach a vlastných želaniach a očakávaniach do „dobrého života“. Peknou tradíciou na projekte je medzinárodný bufet, kde každá krajina predstaví typické chuťovky z domoviny. Okrem mesta Naumburg, v ktorom sa projekt konal, spoznali žiaci počas exkurzie aj nádherné historické mesto Halle.
Medzinárodný projekt SchulBrücke Europa je financovaný Nemeckou národnou nadáciou (Deutsche Nationalstiftung). Workshopy a diskusie sa konajú v nemeckom jazyku, žiaci tak majú jedinečnú príležitosť preveriť a zdokonaliť si svoje poznatky z nemčiny. Celým projektom sprevádza žiakov univerzitný profesor a nadšený filozof Frithjof Reinhardt, spoločne so svojim asistentom Julianom Kamphausenom. Ideou projektu je stretávanie a spoznávanie mladých ľudí z rôznych krajín, hľadanie spoločného medzi európskymi národmi, a pri práci vo workshopoch ale aj počas voľnočasových aktivít uzatvárať priateľstvá, ktoré vydržia aj po skončení projektu.

ARCHÍV