späť na hlavnú stránku
NEMECKÝ JAZYK
Dňa 24.11.2023 sa uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy „Prednes v nemeckom jazyku“. Naše Golianko obsadilo skoro všetky miesta v 3 kategóriách: :-)
Danielka Račková z IV.KA - 1.miesto v prednese poézie v 1.kategórii - pripravovala Mgr. A.Luleiová
Patrik Jakubička z IV.KA - 2.miesto v prednese poézie v 1.kategórii- pripravovala I.Jakubičková
Dianka Holečková z II.A - 1.miesto v prednese poézie v 2.kategórii - pripravovala I.Jakubičková
Peter Peťovský z I.B - 2.miesto v prednese poézie v 2.kategórii- pripravovala I.Jakubičková
Leni Benčíková z I.C - 1.miesto v prednese prózy v 2.kategórii - pripravovala I.Jakubičková
Aurel Kolimár z I.AJ - 3.miesto v prednes prózy v 2.kategórii - pripravovala I.Jakubičková

Veľmi sa tešíme, že majú študenti záujem o nemčinu i recitačný prednes! :-)


ARCHÍV