Olympiáda


Krajské kolo olympiády sa konalo 11.februára 2010.
Naši študenti sa umiestnili na nasledujúcich miestach:
kategória 2B - B. Gogoľová na 1.mieste
kategória 2C - K. Meszároš na 1.mieste
kategória 2E - M. Grísová na 3.mieste
kategória 2A - R. Szorád na 5. mieste

Krajské kolo olympiády sa konalo 25. - 26. marca 2010 v Bratislave.
Z našich študentov sa K. Meszároš umiestnil na peknom 2. mieste.