späť na hlavnú stránku
OBČIANSKA NÁUKA
Občianska náuka

Na osemročnom štúdiu sa OBN vyučuje v príme, sekunde, tercii, kvarte, v septime a oktáve.
Na štvorročnom štúdiu v 3. ročníku a 4.ročníku. OBN je predmet, ktorý obsahuje viaceré vedné disciplíny
1. psychológiu - veda o psychike človeka
2. sociológiu - veda o spoločnosti
3. ekonómiu - veda o hospodárskej teórii
4. právo - veda o práve, právnych normách
5. politológiu - veda o politike
6. religionistiku - veda o náboženstvách
7. filozofiu - veda o filozofickom myslení
Na päťročnom štúdiu / bilingválnom sa OBN vyučuje v anglickom jazyku .
V III. ročníku 1 hodina- témy/disciplíny:
psychológia - veda o psychike človeka
sociológia - veda o spoločnosti
V IV. ročníku 2 hodiny- témy/disciplíny:
ekonómia - veda o hospodárskej teórii
právo - veda o práve, právnych normách
politológia - veda o politike
V V. ročníku 2 hodiny- témy/disciplíny: filozofia