späť na hlavnú stránku
OBČIANSKÁ NÁUKA
03.-04.4. 2017 sa uskutočnil projekt Oswiecim – Krakow – Wielicka. Výber žiakov VII.SPA, III.A, III.B a IV.AJ,BJ. Organizovala a pedagogický dozor vykonávala PhDr. Krištofičinová.
17.02. 2017 sa študenti VII.SPA s PhDr. Zelenkovou zúčastnili česko-slovenského projektu Rozhoduj o Európe. Projekt organizovalo Centrum pre európsku politiku Bratislava /Mgr. Kamil Sládek/, za finančnej podpory programu Erasmus ¬+, v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre. V prvej časti projektu sa študenti aktívnou účasťou prostredníctvom interaktívnych didaktických hier oboznámili s témami: Európska integrácia, inštitúcie a rozhodovanie v EÚ, SR v EÚ. Druhá časť bola zameraná na simulované rokovanie Rady Európskej únie. Každý študent predstavoval určitý štát EÚ a v jeho mene v súlade s rokovacím poriadkom obhajoval záujmy štátu na problematiku brexitu – odchodu Veľkej Británie z EÚ. V tretej časti projektu študenti viedli štrukturovaný dialóg s predstaviteľmi Nitrianskeho samosprávneho kraja, medzi ktorými bol doc.Ing. Milan Belica, PhD., predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja. V závere projektu bolo vyhodnotenie celodenných aktivít prítomných študentov z Nitry, Topoľčian, Levíc a Bratislavy.
1. miesto za najaktívnejšieho politika získala naša študentka Alžbeta Tančinová, ktorá predstavovala štát Švédsko.
3. miesto získal Kristián Balala, ktorý prezentoval záujmy Francúzska.
Projektové aktivity:
Jeden svet na školách - je realizovaný Tóthovou na hodinách HOČ v I. ročníku.
Študentský humánny čin roka – vyhlásený Zelenkovou.
Ide o Európu, ide o teba- projektová aktivita sa začala realizovať na hodinách OBN v III. A,SPA- Zelenková / diskusie, tvorivé aktivity/ a v I.PA s vyučujúcou Tóthovou a v III.TA na hodinách OBN s témou euroobčianstvo. Žiaci tvorili projekty o štátoch EÚ.
Od 08.12. - 19. 12. 2016 sa na našej škole v rámci PK OBN realizovala projektová aktivita Maratón písania listov – o ľudských právach. Zapojili sa študenti seminára z občianskej náuky s PhDr. Zelenkovou a študenti seminára občan a právo s PhDr. Krištofičinovou. Projekt vyhlásila Amnesty International po celom svete pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv (10. decembra). Cieľom je spoločne napísať a poslať čo najviac listov s výzvami pre vlády či predstaviteľov jednotlivých krajín a upozorniť tým na porušovanie ľudských práv konkrétnych ľudí či skupín, podporiť nespravodlivo väznených či prenasledovaných ľudí.
Naši študenti napísali cca 70 listov. Žiaci získali certifikát a srdečné poďakovanie za boj o ľudské práva.
Solidarita – 21.12. 2016 PhDr. Zelenková so študentmi PSY, seminára zo psychológie, zorganizovali projektovú aktivitu Solidarita. Navštívili Špeciálno- psychologické zariadenie na Čermáni v Nitre a pripravili deťom /vďaka študentskej zbierke a sponzorskému príspevku, ktoré iniciovali študenti V. AJ, hlavne P. Káčerová a L. Krivošíková/ vianočné prekvapenie- darčeky: omaľovávanky, farbičky, kancelárske papiere, plyšové hračky, skladačky, knihy a iné. Stretnutie bolo veľmi dojímavé a emocionálne. Naši žiaci boli odmenení pozitívnou spätnou väzbou a kultúrnym program, ktorý predviedli hendikepované deti.