späť na hlavnú stránku
OBČIANSKA NÁUKA
11. 2. 2015 sa uskutočnilo okresné kolo „Olympiády stredných škôl Nitrianskeho samosprávneho kraja o Európskej únii“ pod záštitou doc. Ing. Milana Belicu, PhD., predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Súťaž organizuje odbor vzdelávania a kultúry Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja v spolupráci s Centrom európskych štúdií Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Naše gymnázium reprezentovali Michal Solčanský, Jakub Tomko a Filip Veľký z III.AJ pod vedením PhDr. Vlasty Zelenkovej. Umiestnili sa na I. mieste zo všetkých škôl 7 okresov. 16. 2. 2015 sa uskutočnilo v Spojenej škole na Slančíkovej 2, Nitra krajské kolo danej olympiády, v ktorom získali 1. Miesto. Študenti boli ocenení tabletmi a získali zájazd do Bruselu.
16. 2. 2015 sa uskutočnila v Spojenej škole na Slančíkovej 2, Nitra, v spoločenskej sále beseda s poslancom Európskeho parlamentu Ing. Vladimírom Maňkom. Študenti III.AJ a II.B sa stali aktívnymi účastníkmi besedy a odniesli si veľa občianskych informácií.

Informácie a fotodokumentáciu súťaže je zverejnená na domovskej stránke NSK: http://web.unsk.sk:8080/showdoc.do?docid=12797