späť na hlavnú stránku
OBČIANSKA NÁUKA
Dňa 22. 09. 2015 sa zrealizovala projektová aktivita PK OBN Svet 21. storočia, ktorú zorganizovala PhDr. Zelenková v spolupráci s Europe Direct Nitra. Triedy III. A a III. B si pozreli filmový dokument o pomoci mimovládnych organizácií SR v Afganistane, zúčastnili sa prednášky a diskusie so zástupkyňou Europe Direct Nitra Mgr. T. Kobidovou a členkou Platformy mimovládnych rozvojových organizácií D. Mekiňovou. Téma danej aktivity bola zameraná na Rok európskeho rozvoja, na informovanosť o rozvojovej pomoci SR a EÚ .