späť na hlavnú stránku
OBČIANSKA NÁUKA
22. 09. 2015 sa uskutočnila beseda pre žiakov IV. ročníka a oktávy v rámci seminára z dejín filozofie / preberaný tematický celok religionistika na základe učebných osnov / s kresťanským Sýrčanom ( dvojité občianstvo sýrske aj slovenské ) Emilom Ibrahimom na tému kresťanský spôsob života v Sýrii, kresťanstvo verzus islam v Sýrii, vojna, migrácia.