späť na hlavnú stránku
OBČIANSKA NÁUKA
Olympiáda ľudských práv

Dňa 4.12.2015 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády ľudských práv.
Po úspešnom absolvovaní testu do veľkého finále postúpili 5 žiaci, ktorí riešili modelové situácie.

Komisia v zložení:
predsedkyňa : PhDr. Mária Krištofičinová
členka: PhDr.Vlasta Zelenková
členka: Mgr. Silvia Tóthová

vyhlásila nasledovné výsledky:

1.miesto – Filip Veľký (4 AJ)
2.miesto – Miroslav Podhora (4 AJ)
3.miesto – Petra Pátrovičová (VIII.OKB)


Gratulujeme a víťazovi držíme palce v krajskom kole.