späť na hlavnú stránku
OBČIANSKA NÁUKA
OD 10. DO 20. DECEMBRA 2015 SA NA SLOVENSKU KONALA JEDNA Z NAJVÄČŠÍCH MEDZINÁRODNÝCH UDALOSTÍ NA SVETE NA PODPORU NESPRAVODLIVO VÄZNENÝCH, PRENASLEDOVANÝCH ČI UTLÁČANÝCH ĽUDÍ. Amnesty International organizuje každý rok v decembri pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv (10. decembra) Maratón písania listov na celom svete. Cieľom je spoločne napísať a poslať čo najviac listov s výzvami pre vlády či predstaviteľov jednotlivých krajín a upozorniť tým na porušovanie ľudských práv konkrétnych ľudí či skupín.
PhDr. Zelenková sa so študentmi III.A, III.B a IV.AJ zapojila do daného projektu- 100 účastníkov napísalo spolu 53 listov.
Aj minulý rok sa naši študenti zapojili do akcie písania listov a prichádzajú im pozitívne odozvy, že ich listy sú obrovským zdrojom podpory a nádeje pre tých, ktorých ľudské práva sú porušované,- aj pre ich rodiny. V niektorých prípadoch došlo k prepusteniu väzňov, v iných nečinné úrady začali konať, v iných sa zmenili zákony alebo sa zákony zrušili.
10. 12. 2015 sa PhDr. Zelenková so študentmi III. A, III. B a IV. AJ zapojila do projektu Filmového klubu Amnesty International. Prezreli si filmovú databázu teoretických i skutočných príbehov, týkajúcich sa ľudských, občianskych práv a slobôd a problematiky migrácie a tolerancie medzi národmi. Dané filmy boli prínosom pre výchovno- vzdelávací proces.