späť na hlavnú stránku
OBČIANSKA NÁUKA
17.02. 2017 sa študenti VII.SPA s PhDr. Zelenkovou zúčastnili česko-slovenského projektu Rozhoduj o Európe. Projekt organizovalo Centrum pre európsku politiku Bratislava /Mgr. Kamil Sládek/, za finančnej podpory programu Erasmus ¬+, v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre. V prvej časti projektu sa študenti aktívnou účasťou prostredníctvom interaktívnych didaktických hier oboznámili s témami: Európska integrácia, inštitúcie a rozhodovanie v EÚ, SR v EÚ. Druhá časť bola zameraná na simulované rokovanie Rady Európskej únie. Každý študent predstavoval určitý štát EÚ a v jeho mene v súlade s rokovacím poriadkom obhajoval záujmy štátu na problematiku brexitu – odchodu Veľkej Británie z EÚ. V tretej časti projektu študenti viedli štrukturovaný dialóg s predstaviteľmi Nitrianskeho samosprávneho kraja, medzi ktorými bol doc.Ing. Milan Belica, PhD., predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja. V závere projektu bolo vyhodnotenie celodenných aktivít prítomných študentov z Nitry, Topoľčian, Levíc a Bratislavy.
1. miesto za najaktívnejšieho politika získala naša študentka Alžbeta Tančinová, ktorá predstavovala štát Švédsko.
3. miesto získal Kristián Balala, ktorý prezentoval záujmy Francúzska.