späť na hlavnú stránku
OBČIANSKA NÁUKA
Odborná exkurzia Osvienčim – Krakov – Vielička

Ak nepoznáš minulosť, nemôžeš zlepšiť budúcnosť.
V dňoch 3. – 4. apríla 2017 sa 89 žiakov z tried III.A, III.B, VII.SPA, IV.AJ a IV.BJ zúčastnilo tradičnej odbornej exkurzia do Poľska. Cieľom exkurzie boli mestá Osvienčim, Krakov a Vielička. Prvý deň žiaci absolvovali prehliadku koncentračných táborov Auschwitz I. a Auschwitz II., známych ako Osvienčim a Brzezinka – miest najväčšej tragédie ľudstva – holokaustu. Prehliadka sa začínala pod známym nadpisom „Arbeit macht frei“. Slovensky a česky hovoriaci sprievodcovia im zaujímavo a emotívne rozprávali o živote väzňov a tábore, o lekárskych pokusoch na ľuďoch, o selekciách, o hromadnom vyvražďovaní... Mementom pre žiakov bola výzva do budúcnosti, aby nikdy nedopustili takúto strašnú hrôzu a zverstvá !!! Druhý deň si žiaci prezreli kráľovské mesto Krakov, Obdivovali nádherný Wawel – sídlo poľských kráľov, najväčšie námestie v strednej Európe – Rynek glowny so stredovekou Sukienicou (tržnicou), Jagelovskú univerzitu, kde pôsobil aj Mikuláš Koperník a množstvo ďalších historických objektov v Starom meste. V popoludňajších hodinách žiaci zostúpili do soľnej bane vo Vieličke. Patrí medzi najstaršie vo svete, kde ťažba prebieha už od 13. storočia. Táto turistická atrakcia ponúka množstvo zaujímavých soľných výtvorov vyrobených baníkmi – sochy, lustre i nádhernú obrovskú katedrálu. Návrat domov bol plný zážitkov a neopísateľných dojmov. Je potrebné to zažiť!
PhDr. Mária Krištofičinová