späť na hlavnú stránku
OBČIANSKA NÁUKA
Od 05.12. 2017 do 15.12. 2017 PK OBN pod vedením PhDr. Zelenkovej uskutočnila projektovú aktivitu Maratón písania listov – o ľudských právach. Zapojili sa študenti seminára z občianskej náuky z III.A, III.B, III.C a IV.BJ. Projekt vyhlásila Amnesty International po celom svete pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv (10. decembra). Cieľom je spoločne napísať a poslať čo najviac listov s výzvami pre vlády či predstaviteľov jednotlivých krajín a upozorniť tým na porušovanie ľudských práv konkrétnych ľudí či skupín, podporiť nespravodlivo väznených či prenasledovaných ľudí.
11.12. 2017 študenti seminára z občianskej náuky z III.A, III.B, III.C a IV.BJ absolvovali pod vedením PhDr. Zelenkovej odbornú prednášku v rámci Street law ,, Klinika ľudských práv“. Prednášali študenti Fakulty práva vysokej školy v Bratislave D. Kotorová, N. Modlová a F. Tóth.