späť na hlavnú stránku
OBČIANSKA NÁUKA
14.12. 2017 PK OBN pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv (10. decembra) uskutočnila školské kolo Olympiády ľudských práv. Školskú komisiu tvorili PhDr. Krištofičinová, PhDr. Zelenková a Mgr. Tóthová. Na 1. mieste sa umiestnil Jakub Stredanský z III.B. Druhé miesto získal Martin Balko z V.AJ a 3. miesto Donát Tarcsi. Víťazom srdečne blahoželáme!