späť na hlavnú stránku
OBČIANSKA NÁUKA
20. 12. 2017 sa uskutočnila beseda pre žiakov IV. ročníka, V. ročníka bilingválneho štúdia a oktávy v rámci seminára z dejín filozofie /v rámci tematického celku religionistika/ s kresťanským Sýrčanom na tému kresťanský spôsob života v Sýrii, kresťanstvo verzus islam v Sýrii, vojna, migrácia. Organizovala PhDr. Zelenková.

19. 12. 2017 sa v rámci PK OBN na hodinách SON /seminára z občianskej náuky/ a SED- III. ročník 4-ročného, IV. ročník bilingválneho štúdia a VII. ročník 8-ročného štúdia uskutočnila odborná beseda s bývalou absolventkou nášho gymnázia Barborou Podhorovou, ktorá absolvovala stáž v ICTY v rámci OSN (International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia) - Medzinárodný trestný tribunál pre krajiny bývalej Juhoslávie. Organizovala PhDr. Zelenková.