späť na hlavnú stránku
OBČIANSKA NÁUKA
25. 04. 2018 sa študenti III.C a výber z III.B (úspešní reprezentanti krajského kola SOČ) zúčastnili projektovej aktivity UKF, ktorá sa uskutočnila v priestoroch Nitrianskeho hradu. Žiaci mali možnosť vyskúšať si tvorivé dielne, historické kostýmy, zbrane, vytvoriť si vlastný erb, písať brkom na pergamen, rozvíjať tvorivé básnické zručnosti. Daná projektová aktivita bola zameraná na zdokonalenie historicko-literárnych zručností, ktoré obohatili osobnosť, myseľ i dušu našich gymnazistov. Za prácu v skupinách boli ocenení zaujímavými darčekmi.