späť na hlavnú stránku
OBČIANSKA NÁUKA
Maturanti v NBS a NR SR
Dňa 22. februára 2018 sa žiaci maturitného ročníka pod vedením p. p. Krištofičinovej a Stankovej zúčastnili odbornej exkurzii v Národnej banke Slovenska (NBS) a v Národnej rade Slovenskej republiky (NR SR) v Bratislave.

V NBS si žiaci prezreli stálu interaktívnu výstavu „Od slovenskej koruny k Euru“, kde sa oboznámili s vývojom peňazí na našom území, zaspomínali si na bývalé slovenské koruny, dozvedeli sa ako vznikajú a končia peniaze, naučili sa rozpoznávať falošné bankovky od tých pravých, prezreli si pôvodné návrhy eurobankoviek. Dozvedeli sa viac o príčinách integrácie štátov do Európskej únie a eurozóny. Na záver si mohli aj sami vyraziť malé centové mince s logom Národnej banky Slovenska.
Potom sa presunuli do nášho národného parlamentu- Národnej rady SR. Hneď pri vstupe do budovy prešli aj bezpečnostnou kontrolou, podobnou tej letiskovej. Nasledovala prehliadka budovy, kde im pani sprievodkyňa porozprávala mnohé historické súvislosti vzniku a vývoja Národnej rady a tiež o vzniku štátnych symbolov. Posedeli si na balkóne určenom pre verejnosť, kde im bol vysvetlený celý zákonodarný proces i právomoci najvyšších štátnych predstaviteľov. Mali však smolu - práve 22. február nebol rokovací deň parlamentu, nakoľko všetci zákonodarcovia sa zúčastnili slávnosti na Bratislavskom hrade. Na záver si prezreli zaujímavý film o formovaní moderného slovenského národa a slovenskej štátnosti.