späť na hlavnú stránku
OBČIANSKA NÁUKA
26. 09. 2018 sa uskutočnila beseda pre žiakov IV. ročníka, V. ročníka bilingválneho štúdia a oktávy v rámci seminára z dejín filozofie /v rámci tematického celku religionistika/ s kresťanským Sýrčanom na tému kresťanský spôsob života v Sýrii, kresťanstvo verzus islam v Sýrii, vojna, migrácia.Organizovala PhDr. Zelenková.