späť na hlavnú stránku
OBČIANSKA NÁUKA
V decemberi 2018 a v januári 2019 PhDr. Zelenková so študentmi PSY zorganizovali projektovú aktivitu Solidarita, ktorej cieľom bola charitatívna zbierka pre mentálne postihnuté deti.
11. 01. 2019 navštívili Špeciálnu základnú školu internátnu a Praktickú školu na Čermáni v Nitre. Odovzdali deťom vyzbierané darčeky: omaľovávanky, farbičky, kancelárske papiere, plyšové hračky, skladačky, knihy a iné. Študenti seminára psychológie absolvovali odbornú prednášku o mentálne postihnutých deťoch od zástupkyne školy Marty Rejkovej. Vyskúšali si aj teoretické vedomosti zo psychológie v praxi, keď konkrétne pracovali na hodinách s danými deťmi.