späť na hlavnú stránku
OBČIANSKA NÁUKA
25. 04. 2019 sa žiaci IV. C a VII. SPA pod vedením PhDr. Zelenkovej a PhDr. Krištofičinovej zúčastnili besedy s Ing. Luciou Kleštincovou, poradkyňou Európskej komisie EÚ. Témou besedy bola problematika štruktúry, cieľov, činností orgánov EÚ a významu participácie občanov na eurovoľbách. Dané témy sú súčasťou učebných osnov OBN, ktoré stanovilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a rozoberali sa z odborného politologického hľadiska.