späť na hlavnú stránku
OBČIANSKA NÁUKA
Dňa 11. decembra 2019 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády ľudských práv. Po úspešnom zvládnutí testu riešili súťažiaci modelové situácie. Porota zložená z PhDr. Krištofičinovej, PhDr. Zelenkovej a Mgr. Tóthovej vyhlásila nasledovné výsledky:
1. miesto: Zuzana Plháková
2. miesto: Martin Guniš
3. miesto: Miroslav Zelenka
Gratulujeme a víťazke držíme palce v krajskom kole.