späť na hlavnú stránku
OBČIANSKA NÁUKA
Dňa 27. apríla 2021 sa uskutočnilo regionálne kolo súťaže Mladý Európan, ktoré organizovalo Zastúpenie Európskej komisie a sieť 10 regionálnych informačných centier Europe Direct v SR , kde nás reprezentovalo trojčlenné družstvo: Natália Omelková, Leon Radošević z 3.C a Patrik Kollár z 3.B pod vedením PhDr. Zelenkovej. Umiestnili sa na 3. mieste.