späť na hlavnú stránku
OBČIANSKA NÁUKA
S MLADÝMI O MLADÝCH

V dňoch 16. – 17. 9. 2021 sa na pôde našej školy konal workshop "S mladými o mladých". Realizovaný bol v rámci projektu európskeho programu ERASMUS+ pre oblasť mládeže a športu. Hlavným organizátorom bola mimovládna organizácia SIEDAS v spolupráci s Nitrianskou krajskou radou mládeže.
Hlavnou myšlienkou projektu je vzdelávať mladých ľudí v témach ako je mládežnícka politika, participácia a aktívne občianstvo. Cieľom je tiež sieťovať mladých ľudí a prepájať ich s dôležitými dospelými, ktorí ich zastupujú v regionálnej a lokálnej samospráve. V neposlednom rade prebiehal počas workshopu zber podnetov priamo od mladých ľudí do pripravovanej Koncepcie rozvoja práce s mládežou v NSK.
Všetkým zúčastneným študentkám a študentom ďakujeme za prejavenú aktivitu, podnetné návrhy a myšlienky, ktoré na záver workshopu skvele odprezentovali.