späť na hlavnú stránku
OBČIANSKA NÁUKA
Prednáška o migračnej a azylovej politike EÚ

01. 12. 2021 sa študenti spoločenskovedného seminára PhDr. Zelenkovej zúčastnili online odbornej prednášky o migračnej a azylovej politike EÚ. Prednášku organizovala Europe Direct Nitra (celoeurópska informačná sieť) v spolupráci s Migračným úradom Ministerstva vnútra SR, odboru dokumentaristiky a zahraničnej spolupráce. Mgr. Róbert Šiška z Migračného úradu MV SR zaujal študentov faktmi a skúsenosťami z praxe danej problematiky, z ktorej musia mať maturanti OBN všeobecný prehľad.