späť na hlavnú stránku
OBČIANSKA NÁUKA
8. decembra 2021 sa na našej škole uskutočnilo školského kolo ekonomickej olympiády. Zúčastnilo sa na nej 25 študentov, z nich bolo 13 úspešných riešiteľov. 1. miesto získala Viktória Fülüpová z V. AJ, ktorá nás bude reprezentovať aj v krajskom kole. Na 2. mieste sa s rovnakým počtom bodov umiestnili: Adrián Maco a Matej Marták zo IV. C a Matej Vendžúr zo IV. A. 3. miesto získal Sebastián Bojňanský z VIII. OKA.
Ďalší úspešní riešitelia ekonomickej olympiády sú: P. Polačeková, H. Stolárová, M. Sántai, S. Repa, D. Kráľ, S. Kováčová, T. Vargová, D. Huršan. Olympiádu zrealizovala PhDr. Zelenková v spolupráci s INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz v Bratislave.