späť na hlavnú stránku
OBČIANSKA NÁUKA
Maratón písania listov
V decembri 2021 PK OBN pod vedením PhDr. Zelenkovej uskutočnila projektovú aktivitu o ľudských právach Maratón písania listov. Zapojili sa študenti seminára z občianskej náuky z III.A, III.B, III.C, VII.SPA, IV. AJ. Projekt vyhlásila Amnesty International po celom svete pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv (10. decembra). Cieľom aktivity bolo spoločne napísať a poslať čo najviac listov s výzvami pre vlády či predstaviteľov jednotlivých krajín a upozorniť tým na porušovanie ľudských práv konkrétnych ľudí, podporiť nespravodlivo väznených či prenasledovaných ľudí. Do Maratónu písania sa zapojila aj Mgr. Dobiaš so žiakmi bilingválneho štúdia, ktorí písali listy v anglickom jazyku.